Proces posudzovania

Proces posudzovania prebieha v niekoľkých krokoch, ktoré sú vymedzené časovými etapami a účastníkmi procesu posudzovania je mesto alebo obec, orgány štátnej správy, samosprávy, dotknuté orgány a tiež verejnosť.

SEA

SEA (Strategic Impact Assessment) - predstavuje komplexné zistenie, analyzovanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov strategických dokumentov (ako politiky, koncepcie, programy) na životné prostredie.

EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) - posudzovanie vplyvov na životné prostredie predstavuje nástroj pre posúdenie a vyhodnotenie vplyvov navrhonaej činnosti na všetky zložky životného prostredia vrátane človeka.

Referencie

TOP KLIENTI

  SLOVNAFT
  ENVIRAL
  HEINEKEN
  MEROCO
  OMV Slovensko
  SLOVGEOTERM
  SOLID ENTERPRISE
  IN VEST
  CRH Slovensko
  SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY
  IMMOFIN
  REALCORP DEVELOPMENT
  PALMA-TUMYS
  TESCO
  SPP
  TATRA REAL

  Vybrané projekty:


  Polyfunkčný objekt PARK Project, Smrečianska – Mikovíniho, Bratislava


  A-MAll strip, Petržalka Garážový dom Vavilovovva - Petržalka, Bratislava
  Bytové domy „Rezidencia pri kaštiely“ Kynek Nitra Film Park Jarovce
  Obchodný dom zóna A1, Petržalka Obchodná pasáž-zóna A2, Petržalka
  Distribučná hala PACK SHOP, Bratislava Prevádzkova hala PSL, Považská Bystrica
  Nadregionálne centrum zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov – nadregión Západné Slovensko Hala pre údržbu firmy Daidong Slovakia, Nitra
  Administratívno-obytný komplex Prešovská, Bratislava Shoping park, Žiar nad Hronom
  Administratívne centrum VEŽA MLYNY, Nitra Obchodno – spoločenské centrum MLYNY - Nitra

  Polyfunkčné a bytové objekty

 • PROVIDUM - IBV pri potoku, Hrnčiarovce nad Parnou
 • KLARTEC - Močenok - zóna rodinných domov
 • PARKOVACí DOM BB - Parkovací dom, parcela č. 2590/67 Banská Bystrica
 • SMF MARKO - IBV PANSKÁ NIVA II, Hlohovec
 • NOBELOVA INVEST - Štartovacie byty Podnikova ulica, Bratislava
 • V-ARMS - Garážový dom Vavilovová, Petržalka, Bratislava
 • SPV DEVELOPMENT - Residence Mlynské Nivy, Bratislava
 • HOC - Administratívno-obytný komplex Prešovská, Bratislava
 • GTC REAL ESTATE VINOHRADY - Obytný súbor GREEN PARK - Vtáčnik, Bratislava
 • LINDNER / GALVANIHO - Galvaniho Business Centrum 1 - 4, Bratislava
 • LIPOVÝ PARK - Polyfunkčný obytný súbor Lipový park, Bratislava
 • REALCORP DEVELOPMENT - Polyfunkčný objekt Pajštúnska ulica, Bratislava
 • REALCORP INVEST - Polyfunkčné centrum II, Rusovská cesta, Bratislava
 • GTC Real Estate Park - Polyfunkčný objekt PARK Project, Smrečianska–Mikovíniho, Bratislava
 • MLADÉ ČUNOVO - Obytná zóna Mladé Čunovo- IMMOFIN / MLADÉ ČUNOVO
 • MESTO NOVÉ ZÁMKY - Obytný súbor Západ II. – I. etapa, Nové Zámky
 • STAV-TRADE - Polyfunkčný bytový objekt – Tomášikova ulica Bratislava
 • REALCORP FINANCE - Bytový dom Na križovatkách, Bratislava
 • IMMOFIN - Obytný súbor Čierne zeme, Zvolen
 • IMMOFIN - Obytný súbor Vlkovka 5 - MČ Záhorská Bystrica, Bratislava
 • BLUE CITY CENTER - Polyfunkčný komplex BLUE CITY CENTER, Bratislava
 • ABC KREDIT - Polyfunkčný dom, Martinčekova ulica, Bratislava- B.O.S. SLOVAKIA - Dúbravka 200, Výstavba občianskej vybavenosti a polyfunkčných domov
 • Obchodné a skladové objekty

 • SOUTH CITY RETAIL PARK A1- Strip Mall - Panónska cesta-Južné Mest-Zóna A-Bratislava Petržalka
 • AVESTUS PETRŽALKA - SOUTH CITY RETAIL PARK A1 - Strip-Mall Panónska cesta - Južné Mesto - Zóna A, Bratislava
 • INVEST IN - Obchodno-spoločenské centrum MLYNY, Nitra
 • TATRA REAL - Shopping park Žiar nad Hronom
 • IN VEST - Obchodné centrum DOMINO Nitra
 • MLYNY - Administratívne centrum VEŽA MLYNY, Nitra
 • IMEST GREEN - Logisticko - komerčný park Potvorice
 • PROFINAL - Skladová hala PROFINAL, Triblavina
 • IMEST GREEN - Priemyselný park Madunice
 • BRATISLAVA INVESTMENT COMPANY - Logistický a distribučný park Lozorno
 • ROSNIČKA - Dostavba ODC Rosnička, Bratislava, Kopčianska ulica

  Rekreačné a hotelové komplexy

 • MAKFOOTBALLARENA - MakFootballAréna, Bratislava
 • LATIFUNDIA - Agroturistický areál, Banská Belá
 • HOTEL TATRA - Garáže Hotel Tatra, Bratislava
 • CAKOV-MAKARA - Polyfunkčný komplex Trnavská, Bratislava
 • KACO - Rekreačný areál Brečné, Trenčianske Stankovce
 • CECHO - Penzión Čičmany
 • ŠAMO AKTIV - Prístavba a rekonštrukcia chaty ŠAMA, Lazy pod Makytou

  Chemický a petrochemický priemysel

 • MEROCO - Závod na výrobu biodieselu, Leopoldov
 • VUCHT / DUSLO ŠAĽA - Testovacie zariadenie za účelom rozvoja a testovania nových metód pri výrobe dvojzložkového hnojiva KNO3, Bratislava
 • SLOVNAFT - Alternatívne spracovanie kyslých čpavkových plynov technológiou SWAATS v areáli SLOVNAFT, a.s. Bratislava
 • CERTO CHEM-X - Dočasné skladovaenie, distribúcia a zvoz čistiacich a odmasťovacích prostriedkov
 • OMV SLOVENSKO - sieť čerpacích stanice PHM (20)
 • SLOVNAFT - sieť čerpacích staníc PHM (40)

  Potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo

 • FOLFER - Skladovanie, príprava na aplikáciu a balenie tuhých a kvapalných hnojív
 • ENVIRAL - Závod na výrobu technického bioetanolu, Leopoldov
 • PALMA-TUMYS - Rekonštrukcia DEZZO KRUPP a lisovne
 • IN VINO - Vinársky komplex IN VINO (ELESKO), Modra
 • AT DUNAJ - HV Hala na uskladnenie poľnohospodárskych produktov a maštalného hnoja Rúbaň
 • PALMA-TUMYS - Zvýšenie výrobnej kapacity MERO, Šenkvice
 • AT DUNAJ - HV Hala na uskladnenie poľnohospodárskych produktov a maštalného hnoja Rúbaň
 • Z-BULLS - bitúnok, ČOV, Malá Mača

  Ťažobný a stavebný priemysel

 • TBG SLOVENSKO - Výroba betónovej zmesi Vrakunská cesta, Bratislava
 • DELTA STONE - Výroba betónovej zmesi – Compaq Elkomix, Galanta - KAJAL
 • SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY - Dobývací priestor Dubnica nad Váhom–pokračovanie v banskej činnosti
 • SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY - Ťažba štrkopieskov Liptovský Ján
 • SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY - Ťažba štrkopieskov Siladice
 • SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY - Ťažba štrkopieskov Peder - Žarnov
 • SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY - Ťažba štrkopieskov Nová Ves nad Váhom
 • SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY - Ťažba štrkopieskov Maršová - Rašov
 • TBG DOPRASTAV - Modernizácia betonárky TBG Doprastav, a.s., Galanta
 • SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY - Ťažba štrkopieskov Kočovce
 • TOMI PISEK - Ťažba štrkopieskov Branč
 • GREENDWELL - Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – štrkov, Červený piesok
 • LADCE BETÓN - Výstavba mobilnej betonárky HBS 50K
 • ILKA - Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na ložisku Reca – Nový Svet
 • UND-03 - Centrálna výrobňa betónových zmesí UND-03, Košice

  Energetický priemysel

 • MPBH - Reinjektáž tepelne využitej geotermálnej vody z vrtu VM-1 vo Veľkom Mederi
 • MP CONNECT - Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového hospodárstva v obci Bruty
 • STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA - Tatra paroplynový cyklus 400MW, Zemianske Kostolany
 • SLOVGEOTERM - Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder
 • FLAGA SLOVPLYN - Sklad propán, bután a ich zmesí v areáli Flaga Slovplyn, Bánovce nad Ondavou- SPP-DISTRIBÚCIA - Prekládka plynovodu
 • DUNAJ PETROL TRADE - Prestavba prepojovacieho produktovodu areál Slovnaft a.s., - verejný prístav Bratislava

  Vodné a odpadové hospodárstvo

 • OBEC MORAVANY NAD VÁHOM - Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom
 • SLOVAL INVEST - Stránske - spracovanie odpadových plastov, pneumatík a biomasy – výskum, vývoj, výroba zariadení
 • DETECH - Ekologická prevádzka a zariadenie na spracovanie ostatných odpadov kategórie O thermo-katalytickým spracovaním odpadov s následnou výrobou elektrickej energie a tepla v katastrálnom území obce Dolný Bar
 • AVE BRATISLAVA - Prevádzka na zber, výkup, zhromažďovanie a úpravu odpadov, Bratislava
 • NISAK / DUSLO ŠAĽA - Spalovňa nebezpečných odpadov, Šaľa
 • HEINEKEN - ČOV
 • MODEL OBALY - Distribučná hala PACK SHOP s administratívnou prístavbou, Bratislava
 • Z-BULLS - bitúnok, ČOV, Malá Mača

  Ostatný priemysel

 • INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA - Prístavba skladovej haly Inalfa roof system - Krakovany
 • AU OPTRONICS - Premiestnenie prevadzky – Engineering Center JCI o.z. Trenčín
 • SOLID ENTERPRISE - Technologické centrum pre filmovú a televíznu tvorbu, Jarovce
 • PSL - Prevádzková hala PSL VL6, VL7, Považská Bystrica
 • DAIDONG SLOVAKIA - Hala pre údržbu, Nitra- HANIL E-HWA - Závod na výrobu plastov, Považská Bystrica
 • INSECTA SLOVAKIA - Laboratórium na produkciu sterilného hmyzu, Zvolen