Proces posudzovania

Proces posudzovania prebieha v niekoľkých krokoch, ktoré sú vymedzené časovými etapami a účastníkmi procesu posudzovania je mesto alebo obec, orgány štátnej správy, samosprávy, dotknuté orgány a tiež verejnosť.

SEA

SEA (Strategic Impact Assessment) - predstavuje komplexné zistenie, analyzovanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov strategických dokumentov (ako politiky, koncepcie, programy) na životné prostredie.

EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) - posudzovanie vplyvov na životné prostredie predstavuje nástroj pre posúdenie a vyhodnotenie vplyvov navrhonaej činnosti na všetky zložky životného prostredia vrátane človeka.

Kontakt

  Sídlo:
  ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o.
  Košická 37
  821 09 Bratislava

  Pracovisko Trenčín
  ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o.
  Brnianska 2
  911 05 Trenčín

  Mobil:    0905 397 735
  Tel:        02 2120 1080
  E-mail:  info@eia-posudzovanie.sk
  Web:     www.eia-posudzovanie.sk